njoftim punesim

Personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e Inxhinierisë Mekanike dhe Navale

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 24, datë 15.03.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (një) personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e Inxhinierisë Mekanike dhe Navale, për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore.

 Përshkrimi i vendit të punës

  • Pedagog me angazhim me kohë të pjesshme
  • Mësimdhënie në grup lëndët e Inxhinierisë Navale/Mekanike
  • Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit