Info day në kuadër të projektit Know-Hub

 Në vijim të punës për implementimin e projektit “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity – Lidhja e universiteteve dhe partnere te trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse – KnowHub”, me Project Number 610093-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP, në datën 02 Shkurt pranë Biblotekës së FakulteRead More…

Kurse verore 2022 në Hungari

Mundësi e ofrimit të bursave për student universitarë, pasuniversitarë, doktorant të mbështetura financiarisht prej Qeverisë Hungareze, Fondacioni Publik Tempus, të cilët duan të zgjerojnë njohuritë mbi Hungarinë nëpërmjet kurseve verore 2022 (2 – 4 javë). Bursa mbulon tarifën e plotë, ushqimin, akomodimin dhe aktivitete të ndryshme sociale përgjatë kohëzgjatjes së proRead More…