NJOFTIM – Hapen aplikimet për artikuj Buletini Shkencor i UV Nr. 5, Vëll: 1

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për numrin 5, Vëllimi 1 – 2022 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.  Artikujt duhet të dërgohen në adresen email: publikime@univlora.edu.al  Afati i fundit për aplikim është data 31.01.2022 Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor i UV-ës.  ———————-Read More…

Personel akademik pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 138, datë 24.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë, të fushës së Mjekësisë (specialist ose i përgjithshëm) për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit Read More…

NJOFTIM

Njoftim për personelin e UV dhe Studentët Ju njoftojmë se data 29 dhe 30 Nëntor, do të jenë pushim për shkak të festave zyrtare të Nëntorit. Veprimtaria e përditshme e personelit të UV dhe mësimi do të rifillojë në datë 1 Dhjetor 2021. Ju faleminderit!Read More…