Personel akademik pranë Departamentit të Biznesit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 135, datë 23.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, pranë Departamentit të Biznesit, Fakulteti i Ekonomisë, për mbulimin e lëndëve të menaxhimit që zhvillohRead More…

Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (University of National and World Economy) në Bullgari

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (University of National and World Economy) në Bullgari.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore, në kuadër të Programit Read More…

Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin e Klagenfurt (The University of Klagenfurt) në Austri.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA107 International Credit Mobility në Universitetin e Klagenfurt (The University of Klagenfurt) në Austri.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Klagenfurt në Austri në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjiRead More…