Personel akademik me kohë të pjesshme pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 131, datë 19.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me kohë të pjesshme i kategorisë “asistent lektorë”  me drejtim përkatës letërsi, pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe LetërsisëRead More…

Personel akademik me kohë të plotë pranë Departamentit të Fizikës

 Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 128, datë 18.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Përshkrimi i vendit të punës. 1 (një) personel akademik me kohë të plotë, kategoria “asistent-lektorë” për  vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit tRead More…

UV në Javën Virtuale Ndërkombëtare të Kolegjit të Kujdesit Shëndetësor të Tallinit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë mori pjesë në Javën Virtuale Ndërkombëtare të Kolegjit të Kujdesit Shëndetësor të Tallinit, Estoni të organizuar më 8-12 nëntor 2021 me titull “Edukimi dhe praktika e kujdesit shëndetësor në epokën e ndryshimit”. Eventi u organizua online nëpërmjet platformës Zoom, ku morën pjesë universitete prestigjoze nga vendet Partnere dhe tRead More…