njoftim punesim

Personel akademik me kohë të pjesshme pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 131, datë 19.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (një) personel akademik me kohë të pjesshme i kategorisë “asistent lektorë”  me drejtim përkatës letërsi, pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë në Fakultetin e Shkencave Humane

 Përshkrimi i vendit të punës

  • Pedagog me angazhim me kohë të pjesshme.
  • Mësimdhënie me drejtim përkatës letërsi
  • Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit