Bursa Erasmus + për student në Università degli Studi di Bergamo, Italy

ERASMUS+ HIGHER EDUCATION STUDENTS MOBILITY – KEY ACTION 107 – International Credit Mobility Project – 2019-1-IT02-KA107-061514  Call for Applications Student Mobility for Studies Academic Year 2021-22 (second semester) Art. 1. Purpose of the Call and General Regulations 1.1 This call regulates the application procedure for student mobility in the framework of the Erasmus+ InternaRead More…

Hapet thirrja për bursa në Kolegjin Ndërkombëtar Amerikan në Brazil

  Kolegji Ndërkombëtar Amerikan në Brazil ka hapur thirrjen për bursa të pjesshme për studentë në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve, që mbulojnë 70% të tarifave të shkollimit, për vitet 2022 dhe 2023. E krijuar për t’u dhënë studentëve eksperiencën e nevojshme për të avancuar me tej në karrierën e tyre, pjesëmarrja në programin 3 javor në Kolegjin NdërRead More…

Bursa Erasmus + për student nëUniversiteti Teknik i Varnës (Technical University of Varna), Bullgari.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility nga Universiteti Teknik i Varnës (Technical University of Varna), Bullgari. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Varnës në Bullgari në kuadër të programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjitRead More…

Bursa Erasmus + për student në Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (University of National and World Economy) në Bullgari. 

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (University of National and World Economy) në Bullgari.  Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore, në kuadër të Programit “ErRead More…

Takimi i parë këshillues  në kuadër të projektit “Bologna Hub Peer Support”

Nën kujdesin e veçantë të Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë Prof. Dr. Roland Zisi, më datë 02 Nëntor 2021 në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë u mbajt online takimi i parë këshillues  në kuadër të projektit “Bologna Hub Peer Support”, financuar prej Komisionit Europian dhe Ministrisë Federale të Edukimit dhe Kërkimit, në bashkëpunim me MinistrinëRead More…