Personel akademik me kohë të plotë pranë Departamentit të Kimisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 114, datë 01.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 2(dy) vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Përshkrimi i vendit të punës.  2 (dy) personel akademik me kohë të plotë, kategoria “asistent-lektorë” për  vitin akademik 2021-2022, pranë DepartamentitRead More…

Bursa Erasmus + Studimi në Universitetin e Nishit (University of Nis) në Serbi.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Nishit (University of Nis) në Serbi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetetin e Nishit, në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA107, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për mRead More…

Bursa Erasmus + për mobilitete studimi në  Universitetin  Jan Kohanovski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce), Poloni

Thirrje për mobilitete studimi në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1 International Credit Mobility në  Universitetin  Jan Kohanovski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce), Poloni. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Jan Kohanovski në Kielce në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjRead More…