Bursa Erasmus + Studimi në Universitetin e Nishit (University of Nis) në Serbi.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Nishit (University of Nis) në Serbi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetetin e Nishit, në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA107, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për mRead More…

Bursa Erasmus + për mobilitete studimi në  Universitetin  Jan Kohanovski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce), Poloni

Thirrje për mobilitete studimi në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1 International Credit Mobility në  Universitetin  Jan Kohanovski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce), Poloni. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Jan Kohanovski në Kielce në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjRead More…