njoftime Thirrje

SHOQËRIA NDËRKOMBËTARE E ZHVILLIMIT TË SJELLJES

Komiteti Ekzekutiv i ISSBD ka miratuar vazhdimin e skemës së suksesshme të bursave për vendet në Zhvillim (DCF).

Qëllimi është të inkurajojë zhvillimin e qëndrueshëm të aktiviteteve në përputhje me qëllimet e ISSBD në vendet në zhvillim dhe të ndihmojë zhvillimin profesional të studiuesve të rinj.

Vendet anëtare të kualifikuara të ISSBD janë të ftuar të aplikojnë për këto bursa.

 

Më shumë informacion mbi këto bursa dhe mënyrën e aplikimit I gjeni në linket:

https://issbd.org/ContentDisplay.aspx?src=award-developing

https://issbd.org/Resources/files/ISSBD_DCFs_Information_2019.pdf

https://issbd.org/Resources/files/ISSBD_DCF_ApplicationForm_2019.pdf

 

Aplikimet pranohen deri më 13 Dhjetor 2021.