NJOFTIM PËR STUDENTËT

Të dashur studentë ju urojmë mirëseardhjen në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, dhe qoftë një vit i mbarë e i suksesshëm! Njoftohen të gjithë studentët se procesi mësimor fillon në datë 18 Tetor 2021. Ju njoftojmë se në zbatim të Urdhërit të Ministrisë së Shëndetsisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 413/1, datë 27.09.202 “Për një ndryshim në Urdhërin nr. 413, datRead More…

SHOQËRIA NDËRKOMBËTARE E ZHVILLIMIT TË SJELLJES

Komiteti Ekzekutiv i ISSBD ka miratuar vazhdimin e skemës së suksesshme të bursave për vendet në Zhvillim (DCF). Qëllimi është të inkurajojë zhvillimin e qëndrueshëm të aktiviteteve në përputhje me qëllimet e ISSBD në vendet në zhvillim dhe të ndihmojë zhvillimin profesional të studiuesve të rinj. Vendet anëtare të kualifikuara të ISSBD janë të ftuar të aplikojnëRead More…