Panairi i projekteve Erasmus+2021

Në kuadër të ditëve Erasmus+ 2021, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë do të organizoj në datën 21 Tetor aktivitetin e panairit të projekteve, i cili do të sigurojë një vitrinë të projekteve Erasmus+ në zbatim nga UV. Qëllimi kryesor i këtij panairi është promovimi dhe përhapja e aktiviteteve, qëllimeve dhe rezultateve të projekteve, për të sjellë së bashku të Read More…

Bursa Erasmus + Studimi në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH).

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH). Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH) në kuadër të Programit ErasRead More…