Panairi i projekteve Erasmus+2021

Në kuadër të ditëve Erasmus+ 2021, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë do të organizoj në datën 21 Tetor aktivitetin e panairit të projekteve, i cili do të sigurojë një vitrinë të projekteve Erasmus+ në zbatim nga UV. Qëllimi kryesor i këtij panairi është promovimi dhe përhapja e aktiviteteve, qëllimeve dhe rezultateve të projekteve, për të sjellë së bashku të Read More…

Personel ndihmësakademik me karakter administrativ të Bibliotekës Shkencore

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 87, datë 08.10.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter administrativ “Specialist biblioteke në Godinën C” pranë Sektorin të Bibliotekës Shkencore në Universitetin “Ismail Qemali” VRead More…

Bursa Erasmus + Studimi në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH).

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH). Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH) në kuadër të Programit ErasRead More…