njoftim punesim

Personel ndihmësakademik me karakter administrativ të Bibliotekës Shkencore

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 87, datë 08.10.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel ndihmësakademik me karakter administrativ “Specialist biblioteke në Godinën C” pranë Sektorin të Bibliotekës Shkencore në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë

Përshkrimi i vendit të punës

Specialisti i Bibliotekës përgjigjet për mbarëvajtjen e punës së përditshme me librin në Bibliotekën Nr. 3 (Godina C), sipas rregullores së brendshme të BUV. Organizon punën në bibliotekë dhe asiston tek studentët e pedagogët sipas kërkesave të marra nga departamentet e fakultetit të FSHTN-së. Organizon aktivitete ku promovohen libra, autorë dhe tendenca bashkëkohore kulturore, shkencore e letrare në Bibliotekën e Godinës C.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit