SC Meeting i projektit Transnational pArks aNd Gardens Resources in Adriatic and ionian tourist Marketplace” (TANGRAM).

U mbajt më 29 Shtator 2021 në Nova Gorica, Sloveni, SC Meeting i projektit Transnational pArks aNd Gardens Resources in Adriatic and ionian tourist Marketplace” (TANGRAM). Në këtë takim Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës prezantoi perfundimin e paketes se punës WPT1 “Benchmarking and TANGRAM Transnational Cooperation Network” për të cilen ishte partner përgjegjës, si dheRead More…

Mesazh i Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë Prof. Dr. Roland Zisi mbi vaksinimin anti-COVID

Të dashur studentë, Së pari, në emrin tim, në emrin e personelit akademik dhe administrativ, Ju përcjell urimet më të mira për fillimin e vitit të ri akademik 2021 – 2022, i cili sipas edhe njoftimeve që kemi marrë, fillon në datë 18 Tetor 2021. Së dyti jemi të bindur se edhe pse gjendemi ende në situatë pandemie botërore C19, ne së bashku do të gjejmë forca, mënyra dhe Read More…