[:sq]Një kontribut i ri shkencor i PhD. Gjergji Semini (Kirurg–Urolog–Androlog), pedagog i Departamentit të Kujdesit Shëndetësor, i Fakultetit të Shëndetit, në UV.[:]

[:sq]Në koherencë me objektivin strategjik të ndërkombëtarizimit të institucionit, pedagogët e Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, po kontribojnë çdo ditë e më shumë në fushën e projekteve të zhvillimit dhe kërkimit shkencor të financuara nga BE si dhe në lëmin e kontributeve studimore me rrezatim ndërkombëtar. Në këtë kontekst, prej vitesh anëtarët e personelit akademRead More…

[:sq]Mundësi intershipi në Gjykatën e Apelit, Vlorë për studentët e UV- “Sekretar Gjyqësor”- “IT” [:]

[:sq]Gjykata e Apelit, Vlorë dhe UV njoftojnë studentët e programeve të studimit “Drejtësi” dhe “Shkenca kompjuterike”, të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, për çeljen e dy programeve intership për punësim të përkohshëm nga 4 deri në 6 muaj, në Gjykaten e Apelit, Vlorë. Gjeni me poshtë njoftimin e Gjukatës së Apelit, Vlorë dhe informacionin që ju orienton për keto intRead More…