[:sq]Mirëmbajtës” në Sektorin e Shërbimeve, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës personel administrativ në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: “Mirëmbajtës” në Sektorin e Shërbimeve, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: Mirëmban ambjentet mësimore Read More…