njoftim punesim

[:sq]Mirëmbajtës” në Sektorin e Shërbimeve, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës personel administrativ në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

“Mirëmbajtës” në Sektorin e Shërbimeve, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është:

Mirëmban ambjentet mësimore dhe jo mësimore, konstatimin dhe riparimin e dëmeve për mirëfunksionimin e punës në institucion.

Njoftimi i plote

Skema e pikezimit[:]