[:sq]Bursa Erasmus + për student në Universitetin e Klagenfurt (The University of Klagenfurt) në Austri.[:]

[:sq]Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Klagenfurt (The University of Klagenfurt) në Austri. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Klagenfurt (The University of Klagenfurt) në Austri hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuadër të PrRead More…