Bursa në Universitetin e Klagenfurt, të ofruara nga Agjencia e Austrisë për Arsimin dhe Ndërkombëtarizimin, (OeAD)

  Bursat ofrohen për programet e studimeve të ciklit të II në fushat e mëposhtme: Master në Matematikë; Master në Inxhinieri dhe Studimet e Lojërave (Gaming); Master në Informatikë; Master në Menaxhimin e Informacionit; Master në Inxhinierinë e Informacionit dhe Komunikimit (ICE): Dega e Studimit Sisteme Autonome dhe Robotikë; Dega e Studimit RrjRead More…