njoftime Thirrje

[:sq] Bursa në Universitetin e Klagenfurt, të ofruara nga Agjencia e Austrisë për Arsimin dhe Ndërkombëtarizimin, (OeAD)[:]

[:sq]

Bursat ofrohen për programet e studimeve të ciklit të II në fushat e mëposhtme:

  • Master në Matematikë;
  • Master në Inxhinieri dhe Studimet e Lojërave (Gaming);
  • Master në Informatikë;
  • Master në Menaxhimin e Informacionit;
  • Master në Inxhinierinë e Informacionit dhe Komunikimit (ICE):
  • Dega e Studimit Sisteme Autonome dhe Robotikë;
  • Dega e Studimit Rrjetet dhe Komunikimet;
  • Dega e Studimit Inxhinieria e Biznesit.

Njoftim_bursa-austriake_2021-2022

http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2021/05/Njoftim_bursa-austriake_2021-2022.pdf[:]