njoftime Thirrje

[:sq]  Programe postdoktorale 2021/22[:]

[:sq] 

Instituti Shkencor Europian shpall thirrje për aplikim për 35 bursa studimi në programet postdoktorale 2021/2022 si vijon:

Tema: Shkencat Sociale dhe Shkencat Humane në një periudhë pas krizës

Struktura: Vizitë kërkimore Online në Spanjë.

Këshilltarët e Kërkimit; Grupe kërkimore; Vizitë kërkimore; Leksione në internet; Publikim i përbashkët; Vizitë midis profesorësh.

Afati: 01 Mars 2021 – 01 Qershor 2022

Vizitë kërkimore në Spanjë (Shtator 2021): Universiteti i Almerisë, Universiteti i Extremadura, Universiteti i La Laguna, Tenerife.

 Më shumë informacione mbi këtë thirrje gjendet në lidhjen:

https://euinstitute.net/postdoc

Contact email: postdoc@euinstitute.net

[:]