njoftime

[:sq]Konferenca ndërkombëtare e 16-të e Universitetit Danubius në bashkë organizim me ASECU[:]

[:sq] 

 Universiteti Danubius i Galatit në Rumani me partnerë bashkë-organizues ASECU si dhe Universitetin e Kamerinos në Itali, Universitetin Ruse “Angel Kancher” në Bullgari dhe Universitetin “Aleksander Moisiu” i Durrësit në Shqipëri organizojnë Konferencën e 16-të Shkencore Ndërkombëtare në “Integrimi Evropian – Realitetet dhe Perspektivat”.

Konferenca do të zhvillohet në 14 maj 2021 deri 15 maj 2021 në Universitetin Danubius, Galati në Rumani, i cili është Universiteti pritës i Konferencës.

Më shumë informacion në lidhje me konferencën mund të gjenden në: http://www.conferences.univ-danubius.ro/index.php/EIRP/EIRP2021[:]