Takimi i parë i partnerëve në projektin MEP & M

njoftime

Nga 22 deri më 23 Shkurt 2021, u mbajt një takim dy-ditor (Takimi Kick-off) i partnerëve në projektin Erasmus + me titull: Zhvillimi i Programit të Përbashkët Rajonal “Master në Mbrojtjen dhe Menaxhimin e Mjedisit Detar (MEP & M)”. Projekti do të zgjasë tre vjet. Ky projekt financohet nga Agjencia Ekzekutive e Arsimit, Audiovizuale dhe Kulturës (EACEA) nën aksin KA2 – Bashkëpunimi për inovacionin dhe shkëmbimin e praktikave të mira – Ndërtimi i kapaciteteve në fushën e arsimit të lartë.

Gjatë ditës së parë, dekani i fakultetit të Studimeve Detare në Kotor të Universitetit të Malit të Zi Prof. Dr. Špiro Ivošević mbajti një fjalim mirëseardhje. Gjithashtu përshëndetën takimin edhe znj. Danielle Picot, Zyrtare e Projektit në emër të EACEA dhe znj. Vanja Drljević, Koordinatore Kombëtare Erasmus + në Malin e Zi. U prezantuan paketat e punës, si dhe aktivitetet dhe rezultatet e pritshme në përfundim të tre viteve të zbatimit të projektit. Në ditën e dytë, pjesëmarrësit folën për pjesën teknike të zbatimit të aktiviteteve në projekt, ku u prezantuan hapat e nje plani diseminimi për një prezantim më të mirë të programit të studimit të akredituar. Me menaxhim adekuat të projektit dhe financiar, partnerëve u mundësohet që të menaxhojnë projektin çdo ditë dhe të vendosin për zhvillimin e një qëllimi të përbashkët, i cili është krijimi i kushteve për akreditimin e një programi studimi të përbashkët rajonal në gjuhën angleze të Universitetit të Malit të Zi, Fakulteti i Studime Detare, Kotor, Universiteti Aleksander Moisiu i Durrësit dhe Universiteti ‘Ismail Qemali’ Vlore nga Shqipëria.

Takimi u ndoq nga anëtarët e grupeve të punës të institucioneve / organizatave partnere: Universiteti “Aleksander Moisiu” i Durrësit, Universiteti ‘Ismail Qemali’ Vlore, Universiteti i Lubjanës, Universiteti Côte d’Azur, Universiteti i Cadiz, Drejtoria e Përgjithshme Detare, Natyra dhe Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Qendra Ekologjike DOLPHIN.

Fakulteti i Studimeve Detare Kotor i Universitetit të Malit të Zi është institucioni kryesor në projekt.