[:sq]Njoftim njoftimin për konkurim të hapur angazhim me kohë të plotë i kategorisë Profesor në fushën e Drejtësisë[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 28, datë 29.06.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë i kategorisë Profesor në fushën e Drejtësisë Përshkrimi i vendit të punës PersoRead More…