[:sq]KIZ – VENDIM Nr.12, datë 27.04.2020[:]

[:sq]VENDIM Nr.12, datë 27.04.2020 PËR SHTYRJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR REKTOR DHE ANËTAR TË SENATIT AKADEMIK NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË   Në zbatim të Ligjit Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”; në zbatim të nenit 18 të Vendimit të Senatit ARead More…