njoftime

[:sq]KIZ – VENDIM Nr.12, datë 27.04.2020[:]

[:sq]

VENDIM

Nr.12, datë 27.04.2020

PËR

SHTYRJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR REKTOR DHE ANËTAR TË SENATIT AKADEMIK NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË

 

Në zbatim të Ligjit Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”; në zbatim të nenit 18 të Vendimit të Senatit Akademik Nr. 59, datë 11.02.2020 “Për miratimin e Rregullores për organizmin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë; Vendimit të Komisionit Institucional Zgjedhor Nr. 1, datë 11.03.2020 “Për kryerjen e detyrave funksionale të Komisionit Institucional Zgjedhor përmes komunikimit telefonik dhe elektronik”, si dhe Urdhërit të Ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 99, datë 26.03.2020 “Për disa ndryshime në Urdhërin Nr. 8, datë 14.01.2020 “Për procesin zgjedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë”, Komisioni Institucional Zgjedhor,

Vendimi i plote[:]