[:sq]KRITERET E REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE NË FAKULTETIN E EKONOMISË[:]

[:sq]PËR KRITERET E REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË NJËSISË KRYESORE, DREJTUES TË NJËSISË BAZË, PËR ANËTARËT E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË NJËSINË KRYESORE NË FAKULTETIN E EKONOMISË NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË Në zbatim të Ligjit Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RepubliRead More…