Bashkohu me ne në bamirësi

Universiteti”Ismail Qemali ” Vlorë si çdo fundvit do të organizoj një festë bamirësie për fëmijët e “Shtëpisë së foshnjes Vlorë” dhe fëmijët e shkollës “PLM ” Ju ftojmë të gjithëve të bëheni pjesë e nismës tonë “Festat duan dashuri” duke kontribuar sado pak për këta fëmijë . Jeni të mirëpritur deri ditën e Premte datë 13.12.2019 pranë Sektorit të KomunikimitRead More…

Bursa Erasmus +për student pranë Universitetit Shtetëror “President Stanisław Wojciechowski” të Shkencave të Aplikuara në Kalisz, Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Shtetëror “President Stanisław Wojciechowski” të Shkencave të Aplikuara në Kalisz, Poloni Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me universitetin Shtetëror “President Stanisław Wojciechowski” të Shkencave të AplRead More…

Call for papers ASECU

Dear Members of ASECU We are glad  to inform you 16th International Conference 2020 of ASECU is going  to be organized in Novosibirsk, Russia  on the 21-22 May 2020,  under the topic: GLOBAL SOCIAL AND ECONOMIC CHALLENGES AND REGIONAL DEVELOPMENT The Conference is organized by University Novosibirsk State University of Economics and Management (NSUEM) Novosibirsk, Russia, member of theRead More…

Publikimi i Raportit të Analizës së Pyetësorëve të Studentëve

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.531, datë 11.09.2018 “ Për Miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë”, Standarti VI.5, Kriteri.2 është përpiluar Raporti i Analizës së Pyetësorëve të Studentëve për Cilësinë e Mësimdhënies për çdo Lëndë të çdo Programi Studimi. Informacioni i publikuar në raport respekton lirinë dhe etikën akademRead More…