Thirrje për bursa studimi për studentët në Universitetin e Padovës

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Padovës në Itali Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Universitetin e Padovës në Itali në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për të përfituarRead More…

Thirrje për bursa studimi për studentët ë Jan Kochanowski University of Kielce (UJK), Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Jan Kochanowski University of Kielce (UJK), Poloni   Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Jan Kochanoëski University of Kielce (UJK), Poloni, në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton të gjithë studentët Read More…