Njoftim!

Ju njoftojmë se, Zyra Kombëtare Erasmus + Tiranë në bashkëpunim me Drejtorinë e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve, organizojnë në datën 31 Maj 2019, ora 09:15, në Sallën Rilindja të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, aktivitetin informues “Info Day Erasmus+” për studentë e pedagogë. Qëllimi i aktivitetit ka të bëjë me informimin mbi mundësitëRead More…

NJOFTIM PËR VETËKANDIDIM TË STUDENTËVE TË UV-së NË KZS (KOMISIONI ZGJEDHOR STUDENTOR) NË FAKULTETE

Në kuadër të zgjedhjes të Këshillave Studentore në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, KIZS (Komisioni Institucional Zgjedhor i Studentëve) njofton: Shpalljen e periudhës së vetëkandimit të studentëve për të qenë anëtar të KZS pranë çdo fakulteti, prej datës 27.05.2019 deri ditën e premte, datë 31.05.2019, ora 12:00. Dorëzimi i dokumentave për vetëkandidim të Read More…