NJOFTIM PËR VETËKANDIDIM TË STUDENTËVE TË UV-së NË KZS (KOMISIONI ZGJEDHOR STUDENTOR) NË FAKULTETE

njoftime

Në kuadër të zgjedhjes të Këshillave Studentore në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, KIZS (Komisioni Institucional Zgjedhor i Studentëve) njofton:

Shpalljen e periudhës së vetëkandimit të studentëve për të qenë anëtar të KZS pranë çdo fakulteti, prej datës 27.05.2019 deri ditën e premte, datë 31.05.2019, ora 12:00.

Dorëzimi i dokumentave për vetëkandidim të bëhet pranë zyrave të studentit pranë fakulteteve përkatëse.

Kandidatët duhet të paraqesin:

  1. Kërkesë me shkrim për vetëkandidim për anëtar të KZS në Fakultetin përkatës.
  2. Fotokopje të dokumentit të identifikimit.
  3. Adresat personale: e-mail, numër telefoni.