njoftime

[:sq]Njoftim![:en]Notice![:]

[:sq]Ju njoftojmë se, Zyra Kombëtare Erasmus + Tiranë në bashkëpunim me Drejtorinë e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve, organizojnë në datën 31 Maj 2019, ora 09:15, në Sallën Rilindja të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, aktivitetin informues “Info Day Erasmus+” për studentë e pedagogë.

Qëllimi i aktivitetit ka të bëjë me informimin mbi mundësitë Erasmus+ për mbështetje të rritjes së kapaciteteve të IAL-ve  dhe aplikimet e “International Credit Mobility and EMJMD”, si dhe rolin që secila prej strukturave organizuese të aktivitetit mund të ofroj për të përfituar sa më shumë në të ardhmen nga fondet Erasmus+ për arsimin e lartë.

Ju nxisim të merrni pjesë pasi Erasmus + të ndryshon jetën dhe të çliron mendjen!

Ju ftojmë të merrni pjesë në këtë aktivitet![:en]Notice!

We inform you that the Erasmus National Office in Tirana, in cooperation with the Directorate of Internal Quality Assurance and Projects, organize on May 31, 2019, at 09:15, at the “Rilindja” conference room of the “Ismail Qemali” University of Vlora, the information activity “Erasmus Info Day” for students and pedagogues.

The purpose of the activity is to provide information on Erasmus capacity building opportunities for HEIs and the applications of “International Credit Mobility and EMJMD”, as well as the role that each of the organizational structures of the activity can offer to benefit as much as possible much in the future from Erasmus funding for higher education.

We encourage you to participate because Erasmus changes your life and widen your mind![:]