njoftime Njoftime FSHH

[:sq]Konferenca e Dytë Shkencore “Rendi, Siguria, Komuniteti”[:en]Second Scientific Conference “Order, Safety, Community”[:]

[:sq]Fakulteti i Sigurisë dhe Hetimit, të Akademisë së Sigurisë, Departamenti i Drejtësisë, i Fakultetit të Shkencave Humane, të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë dhe Drejtoria e Policisë së Shtetit Vlorë organizuan ditën e Premte, datë 24.05.2019, pranë ambienteve të Universitetit, Konferencën e Dytë Shkencore “Rendi, Siguria, Komuniteti”.

Në këtë aktivitet morrën pjesë Akademikë, profesionistë, ekspertë të fushës së drejtësisë dhe strukturave të rendit dhe sigurisë, pedagogë dhe studentë  të Fakultetit të Drejtësisë në Departamentin e Drejtësisë/Fakulteti Shkencave Humane  në Universitetin e “Ismail Qemali” dhe Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit/Akademia e Sigurisë, punonjës të Policisë së Shtetit dhe të institucioneve publike e private.

Qëllimi shkëmbimi i eksperiencave teorike dhe praktike, si në fushën e rendit dhe te sigurisë dhe atë të interpretimeve ligjore apo problematikave me të cilat ndeshemi në komunitet.

[:en]The Faculty of Security and Investigation, the Security Academy, Law Department, Faculty of Humanities, “Ismail Qemali” University of Vlora and the State Police Directorate of Vlora organized on Friday, 24.05.2019, at the premises of the “Ismail Qemali” University, the Second Scientific Conference “Order, Safety, Community”.

This activity was attended by academics, professionals, experts in the field of justice and law and order structures, pedagogues and students of the Faculty of Law at the Department of Justice / Faculty of Humanities at the “Ismail Qemali” University and the Faculty of Security and Investigation / The Security Academy, State Police employees and public and private institutions.

The aim is to exchange theoretical and practical experiences, both in the field of order and security, and of the legal interpretations or problems that we face among community.

 

 

[:]