njoftime

[:sq]Thirrje Universiteti Alpen-Adria Klagenfurt[:]

[:sq]Thirrje Universiteti Alpen-Adria Klagenfurt

Universiteti Alpen-Adria Klagenfurt (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt) në Austri, shpall një program të ri bursash në ciklin Bachelor dhe Master.

Cdo vit akademik universiteti ofron 15 bursa ciklin Bachelor në varësi të kërkesës për specialistë në fushën e teknologjisë së informacionit ku 7 bursa do t’i jepen studentëve të Fakulteti të Shkencave Teknike dhe 5 bursa në ciklin Master.

Aplikantët duhet të jenë nga vendet: Shqipëri, Bosnje-Herzegovinë, Kosovë, Maqedonia Veriore, Mal i Zi dhe Serbi dhe të zotërojnë njohuri shumë të mira të gjuhës Gjermane dhe Angleze.

Bursa ka një vlerë prej 500 EUR në muaj.

Afati përfundimtar për aplikim është data 31/05/2019.

Më shumë informacion gjeni dhe në materialin bashkëlidhur kësaj thirrje.

Alpen Adria Scholarships – Bachelor
Alpen Adria Scholarships – Master[:]