njoftime

[:sq]Vendim Nr. 20, datë 24.05.2019[:]

[:sq]Vendim i Senatit Akademik Nr. 20, datë 24.05.2019

Për zgjedhjen e anëtarëve në komisionin institucional zgjedhor të studentëve dhe në komisionin e apelimit të studentëve
në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë

Vendimi i plotë[:]