[:sq]Njoftim[:]

[:sq]Miratimi i formatit te publikimit te te dhenave te detajuara mbi te ardhurat dhe shpenzimet financiare te institucioneve publike publike te arsimit te larte: Te dhena progresive per periudhen Janar-Prill 2019 Situacion Shpenzimesh Prill 2019 Situacion Shpenzimesh Janar -Prill 2019 Situacion Shpenzimesh Janar – Prill 2019 Akt Rakordimi per te ardhurat – Prill 2019   &Read More…

[:sq]Shpallet periudha zgjedhore për zhvillimin e zgjedhjeve të këshillave studentorë [:]

[:sq]Njoftohen të gjithë studentët e interesuar se pas miratimit të Rregullores për Zgjedhjen e Këshillave Studentorë në UV, është shpallur periudha zgjedhore për zhvillimin e zgjedhjeve të këshillave studentorë të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë. Ftohen të gjithë studentët e interesuar për të vetëkandiduar për të qenë anëtarë të Komisionit Institucional ZgjRead More…