[:sq]Libraria Elektronike – Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”[:]

[:sq]Njoftim! Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” është bërë anëtar i libraris elektronike. Janë krijuar llogari për të gjith studentët me adresën zyrtare e-mail në formatin emër.mbiemër@univlora.edu.al. Më poshtë është bashkalidhur manuali i përdorimit. Për çdo pyetje drejtohuni specialistëve IT pranë fakulteteve tuaja. Linku i librarise elektronike Manuali i PerdoRead More…

[:sq]Njoftim për studentët që kanë përfituar bursë[:]

[:sq]Janë të lutur studentët e ciklit të parë, që kanë përfituar bursë  sipas Vendimeve të Bordit të Administrimit nr 2 ,datë 15.01.2019 ; nr 9,datë 22.02.2019 si dhe nr 12 ,datë 29.03.2019 , të dorëzojnë numrin e llogarisë bankare pranë zyrave të shërbimit ndaj studentit pranë  fakultetit ku studiojne, për kalimin e bursës së përfituar .       Vendimi I  BRead More…

[:sq]Njoftim punesimi – SPECIALISTE PROTOKOLLI/ASISTENTE DEKANI PRANË DEKANIT TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 27, datë 04.04.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV ME KOHEZGJATJE TE CAKTUAR “SPECIALISTE PROTOKOLLI/ASISTENTE DEKANI PRANË DEKANIT TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMARead More…