[:sq]Miratimi i formatit të publikimit të të dhënave të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet financiare të institucioneve publike të arsimit të lartë[:]

[:sq]Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” ,Udhëzimit nr 54 ,datë 30.01.2019 “Për miratimin e formatit të publikimit të të dhënave të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet financiare të institucioneve publike të arsimit të lartë”, për njëRead More…

[:sq]Njoftim për aplikim për bursa studimi për studentët e Masterit në Universitetin e Maceratës – Itali[:en]The University of Macerata (UNIMC) offers 10 scholarships to international students[:]

[:sq]Universiteti i Maceratës (UNIMC) ofron 10 bursa për studentët ndërkombëtarë që dëshirojnë të regjistrohen në vitin e parë të një diplome Master (programi 2-vjeçar pasuniversitar), a.y. 2019-2020. Që të konsiderohet një student ndërkombëtar,   ju duhet të mbani një kualifikim të vlefshëm duke siguruar qasje në programin e diplomës master të fituar jashtë sistemiRead More…