Miratimi i formatit të publikimit të të dhënave të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet financiare të institucioneve publike të arsimit të lartë

Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” ,Udhëzimit nr 54 ,datë 30.01.2019 “Për miratimin e formatit të publikimit të të dhënave të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet financiare të institucioneve publike të arsimit të lartë”, për një trasRead More…

Njoftim për aplikim për bursa studimi për studentët e Masterit në Universitetin e Maceratës – Itali

Universiteti i Maceratës (UNIMC) ofron 10 bursa për studentët ndërkombëtarë që dëshirojnë të regjistrohen në vitin e parë të një diplome Master (programi 2-vjeçar pasuniversitar), a.y. 2019-2020. Që të konsiderohet një student ndërkombëtar,   ju duhet të mbani një kualifikim të vlefshëm duke siguruar qasje në programin e diplomës master të fituar jashtë sistemit arsRead More…