[:sq]Në kuadrin e “Ditës botërore kundër HIV dhe AIDS”, më dt. 03.12.2018 Fakulteti i Shëndetit Publik organizoi dy aktivitete të promocionit shëndetësor për jetën e shëndetshme në komunitet[:]

[:sq]Në kuadrin e “Ditës botërore kundër HIV dhe AIDS”, më dt. 03.12.2018 Fakulteti i Shëndetit Publik organizoi dy aktivitete të promocionit shëndetësor për jetën e shëndetshme në komunitet. Qendra Studimore për Shëndetin Publik në bashkëpunim me Kolegjin Universitar Pavarësia Vlorë dhe me pjesëmarrjen e studentëve të FSHP në Master Shkencor organizoi aktivitetiRead More…

[:sq]UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË, KËRKON TË REKRUTOJË SPECIALIST JURIST PRANË SEKTORIT JURIDIK[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 108, datë 03.12.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: SPECIALIST JURIST PRANË SEKTORIT JURIDIK,  NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË. Kandidati i interesuar duhet të plotësojë kriteret e përRead More…