Fakulteti i Shkencave Humane kërkon të rekrutojë anëtarë në Departamentin e Drejtësisë me kohë të pjesshme

NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.103, datë 19.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës me kohë të pjesshme në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: DEPARTAMENTI I DREJTËSISË Fakulteti i Shkencave Humane kërkon të rekrutojë në Departamentin e Drejtësisë me kohë të pjesshëme: • Read More…