[:sq]Fakulteti i Shkencave Humane kërkon të rekrutojë anëtarë në Departamentin e Drejtësisë me kohë të pjesshme[:]

[:sq]NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.103, datë 19.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës me kohë të pjesshme në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: DEPARTAMENTI I DREJTËSISË Fakulteti i Shkencave Humane kërkon të rekrutojë në Departamentin e Drejtësisë me kohë të pjesshëme:
Read More…