[:sq]Konferenca e studentëve për studime gjuhësore[:]

[:sq]Konferenca e studentëve për studime gjuhësore , letrare dhe kulturore, mbajtur më 7 nëntor 2018, organizuar nga Departamenti i Gjuhëve të Huaja, Fakulteti i Shkencave Humane, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë paraqiti talentet akademike nga departament, fakultet, por jo vetëm. Konferenca mirëpriti studentë të diplomuar nga Fakulteti i Shkencave Humane, si dhe studentë ndërkomRead More…

[:sq]NJOFTIM[:]

[:sq]Drejtoria e Sigurimit te Brendshem te Cilesise dhe Zhvillimit Institucional me mbeshtetjen e Rektorit te Universitetit do të organizoje per gjithe studentet e Ciklit te I &II te UV-se, aktivitetetet si me poshte: 1. Ne kuader te diteve te informimit Erasmus me pranine e perfaqesuesve te Zyres Kombetare Erasmus Albania, do te organizoje aktivitetin me teme: “Informimi i studentëve mbiRead More…