Fakulteti i Ekonomisë kërkon të rekrutojë në Departamentin e Finances dhe Kontabilitetit nje personel me kohe te plote prane seksionit te Kontabilitetit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 98, datë 08.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: DEPARTAMENTI I FINANCËS DHE KONTABILITETIT Fakulteti i Ekonomisë kërkon të rekrutojë në Departamentin e Finances dhe Kontabilitetit nje personel me kohe te plote praRead More…

Takim konsultativ për Projektligjin për Rininë

Një takim mjaft i rëndësishëm për për prezantimin e Projekligjit për Rininë u zhvillua në datën 08.11.2018 në sallën “Rilindja’ të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. Ky takim i dytë u zhvillua në kuadrin e takimeve konsultative në 12 qarqet e vendit. Me pjesëmarrës: Z. Shpati Kolgega, Zëvendësministër i Arsimit, Sportit dhe Rinisë; Prof. Dr. Roland Zisi, Rektor I Read More…

Njoftim / Likujdimi i tarifave të shkollimit për studentët e ciklit të I-rë të studimeve

Të nderuar studentë! Në zbatim të vendimit nr 30, datë 27-06-2018 të senatit Akademik si dhe vendimit nr 13, datë 16.07.2018 të Bordit të Administrimit, Jeni të lutur të kryeni likujdimin e detyrimit të tarifës së shkollimit brenda 30 ditëve nga data e regjistrimit. Faturën për likujdimin e tarifës së shkollimit çdo student sipas sipas fakultetit përkatës mundt ta shkaRead More…