[:sq]Fakulteti i Ekonomisë kërkon të rekrutojë në Departamentin e Finances dhe Kontabilitetit nje personel me kohe te plote prane seksionit te Kontabilitetit[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 98, datë 08.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: DEPARTAMENTI I FINANCËS DHE KONTABILITETIT Fakulteti i Ekonomisë kërkon të rekrutojë në Departamentin e Finances dhe Kontabilitetit nje personel me kohe te plotRead More…

[:sq]Takim konsultativ për Projektligjin për Rininë[:]

[:sq]Një takim mjaft i rëndësishëm për për prezantimin e Projekligjit për Rininë u zhvillua në datën 08.11.2018 në sallën “Rilindja’ të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. Ky takim i dytë u zhvillua në kuadrin e takimeve konsultative në 12 qarqet e vendit. Me pjesëmarrës: Z. Shpati Kolgega, Zëvendësministër i Arsimit, Sportit dhe Rinisë; Prof. Dr. Roland Zisi, RektRead More…

[:sq]Njoftim / Likujdimi i tarifave të shkollimit për studentët e ciklit të I-rë të studimeve[:]

[:sq]Të nderuar studentë! Në zbatim të vendimit nr 30, datë 27-06-2018 të senatit Akademik si dhe vendimit nr 13, datë 16.07.2018 të Bordit të Administrimit, Jeni të lutur të kryeni likujdimin e detyrimit të tarifës së shkollimit brenda 30 ditëve nga data e regjistrimit. Faturën për likujdimin e tarifës së shkollimit çdo student sipas sipas fakultetit përkatës mundt taRead More…