njoftime

[:sq]Njoftim / Likujdimi i tarifave të shkollimit për studentët e ciklit të I-rë të studimeve[:]

[:sq]Të nderuar studentë!

Në zbatim të vendimit nr 30, datë 27-06-2018 të senatit Akademik si dhe vendimit nr 13, datë 16.07.2018 të Bordit të Administrimit, Jeni të lutur të kryeni
likujdimin e detyrimit të tarifës së shkollimit brenda 30 ditëve nga data e regjistrimit.

Faturën për likujdimin e tarifës së shkollimit çdo student sipas sipas fakultetit përkatës mundt ta shkarkoj nga faqja zyrtare e Universitetit www.univlora.edu.al
Likujdimi i faturës kryhet në çdo bank të nivelit të dytë si dhe pranë Filialit të Posta Sh.a.
Duke ju falënderuar për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin!

Administratorja E Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.[:]