njoftime

[:sq]Takim konsultativ për Projektligjin për Rininë[:en]Consultative meeting on the Draft Law on Youth[:]

[:sq]Takim konsultativ për Projektligjin për Rininë

Një takim mjaft i rëndësishëm për për prezantimin e Projekligjit për Rininë u zhvillua në datën 08.11.2018 në sallën “Rilindja’ të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.
Ky takim i dytë u zhvillua në kuadrin e takimeve konsultative në 12 qarqet e vendit. Me pjesëmarrës: Z. Shpati Kolgega, Zëvendësministër i Arsimit, Sportit dhe Rinisë; Prof. Dr. Roland Zisi, Rektor I Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë; Z. Shaban Mehmetaj, Nënkryetar I Bashkisë Vlorë; Znj. Lorena Haxhiu, Drejtoresha e Shërbimit Kombëtar për Rininë në MASR; Z. Florian Nurçe, Përgjegjës i Sektorit të Buxhetit në Departamentin e Financës në MASR; Znj. Brisida Kërtusha, Përgjegjëse e Strategjisë së Politikave të të Rinjve; Znj. Alketa Dhimitri, Organizata Rinore Vlorë.

Ky ligj do të shënojë një hap të ri në zhivllimin e politikave rinore, do të përcaktojë kopetencat dhe përgjegjësitë themelore të institucioneve në lidhje me të rinjtë.

[:en]Consultative meeting on the Draft Law on Youth

A very important meeting for the presentation of the Youth Projects Law was held on 08.11.2018 at the “Rilindja” hall of “Ismail Qemali” University of Vlora.
This second meeting was held in the framework of consultative meetings in 12 regions of the country. Participants: Mr. Shpati Kolgega, Deputy Minister of Education, Sports and Youth; Prof. Dr. Roland Zisi, Rector of “Ismail Qemali” University of Vlora; Mr. Shaban Mehmetaj, Deputy Mayor of Vlora; Mrs. Lorena Haxhiu, Director of the National Service for Youth at the MASR; Mr. Florian Nurce, Head of Budget Department at the Department of Finance at the MASR; Mrs. Brisida Kërtusha, Head of the Youth Policy Strategy; Mrs. Alketa Dhimitri, Youth Organization Vlora.

This law will mark a new step in the streamlining of youth policies, determine the fundamental competencies and responsibilities of institutions with regard to young people.

[:]