njoftim punesim

[:sq]Departamenti i Kujdesit Shëndetësor kërkon të rekrutojë pedagogë me kohë të pjesshme të fushës së Mjekësisë (specialistë)[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.96, datë 02.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:

  1. Departamenti i Kujdesit Shëndetësor

Në përmbushje të proçedurës për rekrutime për pedagogë me kohë të pjesshme, dhe bazuar në Ligjin për Arsimin e Lartë Nr.80/2015, kreu VI, neni 64; si dhe në Rregulloren e UV, kreu IV mbi “Personelin akademik të ftuar, me kontratë, me kohë të plotë ose të pjesshme” Departamenti i Kujdesit Shëndetësor të rekrutojë pedagogë me kohë të pjesshme të fushës së Mjekësisë (specialistë).

 1. Përshkrimi i vendit të punës
   Pedagog me kohë të pjesshme.
   Mësimdhënie në modulin e Lëndës Bazat e Obsetrikës:
  Leksione = 3 orë / javë (1 grup mësimor)
  Praktika mësimore = 6 orë / javë

 Shkarko njoftimin e plote
 Skema e vleresimit

Formular-aplikimi-per-personel-akademik
Formular-aplikimi-per-personel-administrativ[:]