UDHEZIM NR. 33, DATE 23.10.2018


UDHEZIM NR. 33, DATE 23.10.2018

Nje shtese ne ushezimin nr. 18, date 21.05.2018 “PER PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TE REGJISTRIMIT NE VITIN AKADEMIK 2018-2019”, te ndryshuar
Udhezim Nr. 33, Data 23.10.2018