CEREMONIA E DIPLOMIMIT 2017-2018


CEREMONIA E DIPLOMIMIT NË UNIVERISTETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

Ceremonia e Diplomimit