“Njoftim”

njoftime
 
Studentët të cilët do të marrin pjesë në ceremoninë e diplomimit 2017-2018, mund të tërheqin veshjet pranë sekretarive ku kanë përfunduar studimet.
 
Ju faleminderit”