[:sq]TARIFAT VJETORE TË SHKOLLIMIT NË UNIVERISTETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019[:]

[:sq]VENDIM PËR MIRATIMIN E TARIFAVE VJETORE TË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET NË UNIVERISTETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019 Bazuar në nenet 3/3/ç, 6/30, 49/1/a të ligjit nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.Read More…