TARIFAT VJETORE PËR PROGRAMET MASTER PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019


VENDIM PËR MIRATIMIN E TARIFAVE VJETORE TË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET NË UNIVERISTETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

Shkarko Vendimin e plote.