[:sq]Nr. 12, datë 17.05.2018 PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER[:]

[:sq]PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË TË VITIT TË PARË NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018   Bazuar në Vendimin nr. 903, pika 13, datë 21.12.2016, të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e Read More…

[:sq]Nr. 11 datë 17.05.2018 PËR PËRJASHTIMIN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT TË STUDENTËVE TË CILËT[:]

[:sq]PËR PËRJASHTIMIN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT TË STUDENTËVE TË CILËT JANË PRANUAR NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE, OSE NË NJË PROGRAM TË STUDIMEVE PROFESIONALE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018   Bazuar në Vendimin nr 269, pika 2, datë 29.03.2017, të KëshilliRead More…

The 7-th International Multidisciplinary Conference on Knowledge & Human Resources Management for a Sustainable Development

This is  the call of the  7-th ICTEA  Call, the INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE 2018. We would like to invite you to participate in this event that will be held in the University of  Calabria, Italy,  29 June – 1 July 2018. Partners 1.    University of Calabria, Italy 2.    Universitas Sancti Cyrilli, Malta 3.    University of Vlora, Albania 4.    University PaRead More…